logo

Vzdělávací agentura HISKO

IČO: 66272173

pořádá již 16. ročník rozšířeného přípravného kurzu

P Ř Í P R A V A   N A


PRÁVNICKÉ FAKULTY

JEŠTE NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST
/viz zápis a kurzovné/


ale i ostatní VŠ, kde se používají OSP a TSP

Příprava na OSP a TSP BRNO,
ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD,
DĚJINY 19. a 20. stol.,
ZÁKLADY PRÁVA